Emanuel Swedenborg

Emanuel Swedenborg

Emanuel Swedenborg (1688-1772) var filosof, vetenskapsman, uppfinnare, astronom, matematiker, politiker och en av sin tids universalgenier. De sista trettio åren av sitt liv ägnade han sin vetenskapliga förmåga åt att ge akt på och teckna ned sina upplevelser av en annan värld: den andliga.


Han fördes in i den världen av Gud för att han skulle skingra okunnigheten och återupprätta tron på Honom och Hans Ord. Hans religiösa skrifter tillsammans med Bibeln ligger till grund för vår åskådning.
Swedenborgs skrifter bekräftar många av de stora religiösa sanningarna men de uppenbarar mycket mer – om Gud, om Ordets inre nivåer, om förhållandet mellan de andliga och fysiska dimensionerna, om himmel och helvete, om sinnets uppbyggnad, om förhållandet mellan man och kvinna, om pånyttfödelsen och vad det innebär att uppriktigt älska och tjäna sin nästa.

Swedenborgs liv i korthet:

1688
föds Emanuel Swedenborg den 29 januari i Stockholm, där hans far Jesper Swedberg är hovpredikant. Emanuels mor heter Sara Behm.

1692
flyttar familjen till Uppsala. Swedberg blir professor i teologi.

1696
dör Emanuels mor. Fadern gifter 1697 om sig med Sara Bergia. 1702 blir fadern biskop i Skara.

1709
avslutar Emanuel sina universitetsstudier.

1710-15
reser han ut på en bildningsresa till England, Holland, Frankrike, Tyskland.

1714
beskriver Swedenborg i brev hem några av sina uppfinningar – en u-båt (!), ett slussystem, lyftkranar som utnyttjar vattnets flytkraft, en flygmaskin (!), rep av stor hållbarhet, ett musikaliskt universalinstrument, automatvapen, en vakuumsug. Några av de teorier Swedenborg framlägger och får erkännande för är bl a läran om atomerna samt nebulosateorin, dvs att solen är ursprunget till vårt planetsystem; vidare att ljus är vågformigt, och att magnetism och elektricitet hör ihop.

1715-17
ger han ut Sveriges första vetenskapliga tidskrift, Dædalus Hyperboreus. Där beskriver han en del av sina och Christopher Polhems tekniska uppfinningar.

1716
utses Swedenborg av Karl XII till assessor vid Bergskollegium. Gruvnäringen var den viktigaste näringen i Sverige vid denna tid. Swedenborgs insatser leder till stora förbättringar inom gruvindustrin.

1719
blir Swedenborg adlad, i första hand på grund av sin faders ställning som biskop. Namnet Swedberg ändrar han till Swedenborg.

1718-43
skriver Swedenborg omfattande verk i vetenskapliga och filosofiska ämnen och blir genom dem berömd, i synnerhet utomlands.

1743-44
Under en av sina många resor till Holland och England genomgår Swedenborg en livsavgörande, inre förändring. Herren Jesus Kristus uppenbarar sig för honom. Han får veta att han utvalts till att förmedla en ny uppenbarelse till världen. Han får sin andliga syn öppnad och får så kunskap om vad livet efter detta handlar om. Han blir dessutom undervisad om Ordets inre, andliga mening. Under flera år studerade han därför Bibeln på originalspråken mycket ingående.

1748
börjar Swedenborg skriva ned de böcker som vi kallar ”Skrifterna”. Han började med verket Arcana Coelestia (Himmelska hemligheter). Det blev 8 volymer på latin. I svensk översättning består det av sjutton volymer (12 i den pågående nyöversättningen). Verket är en förklaring av 1:a och 2:a Mosebok. Samtidigt beskriver han den andliga världen.
Under drygt tjugofem år mottar Swedenborg uppenbarelser. Vid flera tillfällen upprepar han att han hela tiden står under Herrens ledning.

1772
dör Swedenborg i London, där han året innan har publicerat sitt sista stora verk, Sanna kristna religionen. Han begravs i svenska kyrkan i London. 1908 överflyttas hans kvarlevor under högtidliga former till Sverige. I Uppsala domkyrka har man iordningställt en magnifik sarkofag i ett kor på södra sidan.