Introduktion

Ändamal - Orsak - Verkan

”Ändamål, orsak och verkan” heter en skrift som täcker in mycket av Swedenborgs tänkande, både inom vetenskap och religion. De tre begreppen, ändamål, orsak och verkan, är tre steg som sammanfattar det som sker i den skapade världen och i människans inre värld.


Det börjar med en plan, något vi föreställer oss, alltså ändamålet och det styr sedan de följande stegen …

Du kan beställa skriften här:

* Obligatorisk uppgift

Powered by Fast Secure Contact Form