Predikningar

När du läser de här predikningarna eller lyssnar på en podcast, så lyser vissa grundtankar igenom.


Alla predikningar bygger på följande förutsättningar:

  • Gud är kärlek
  • Människan har gått vilse
  • Genom Ordet visar Gud på en ny väg

I Lukasevangeliets sista kapitel (24) sa två av Jesu lärjungar så här till varandra: ”Brann inte våra hjärtan när han talade med oss på vägen och öppnade Skrifterna för oss?!

Metoden i Nya Kyrkans predikande är att öppna Ordets bokstavsmening, så att Gud blir levande och vi får andlig vägledning för våra liv.