Skrifterna

Swedenborgs skrifter vänder sig till alla människor.


Swedenborgs skrifter ger en utförlig och förnuftig beskrivning av det som är gott och sant, av Gud samt av hur vårt eget sinne fungerar. Swedenborgs skrifter öppnar för en levande andlighet som är praktisk och kan tillämpas av alla människor i alla kulturer.

Skandinaviska Swedenborgsällskapet
Swedenborgs skrifter, samt böcker om Emanuel Swedenborg, kan du beställa på Swedenborgsällskapets hemsida: swedenborgsallskapet.se