Vår tro

100px_illustration_016

I Nya Kyrkan tror vi att Gud har gett oss uppenbarelser i vilka vi kan förstå Bibeln, Gud och livet på ett helt nytt sätt. Dessa uppenbarelser är Emanuel Swedenborgs teologiska skrifter, vilka han säger sig ha skrivit som en ödmjuk
tjänare på Herrens uppdrag. Vi grundar alltså vår tro på Bibeln (Ordet) och Swedenborgs uppenbarade sanningar (Läran).


Inre frid
Det som styr våra handlingar är den kärlek vi hyser. När vi avstår från det som vi förstår är ont och istället gör gott, kommer vi att finna en inre frid och lycka. Kärlek till medmänniskor och kärlek till Gud ger upphov till den lyckan.

Förstånd och vilja
Enligt Nya Kyrkans lära har människan ett förstånd, som kan avgöra vad som är gott och sant. Människan har också en inre vilja, en livsglöd som ger människan hennes riktning i livet. Denna glöd eller kärlekskraft ser olika ut för alla människor. Gemensamt är att den styr oss i alla våra handlingar. Meningen med livet är att forma kärlekskraften så att den följer förståndet.

Swedenborgs skrifter vänder sig till alla människor
Swedenborgs skrifter ger en utförlig och förnuftig beskrivning av det som är gott och sant, av Gud samt av hur vårt eget sinne fungerar. Swedenborgs skrifter öppnar för en levande andlighet som är praktisk och kan tillämpas av alla människor i alla kulturer.