Om äktenskapet

Om äktenskapet

Gud skapade människan ”till man och kvinna” som skulle ”bli ett kött”. Jesus upprepar de orden i Evangeliet. Se 1 Mos 1:27, 2:24 och Matt 19:4-6.


När Jesus säger att man ”inte gifter sig i himlen”, så menar Han att ett andligt och evigt äktenskap grundar sig på en inre, andlig överensstämmelse mellan mannen och kvinnan.

Äktenskapet är framför allt en inre förbindelse av mannens och kvinans själ. När harmoni och ömsesidig kärlek råder där, kan förbindelsen inte avslutas. Den varar livet igenom och efter döden i all evighet. Det är ju precis så lyckligt gifta makar tänker och känner.

Det finns alltså äktenskap i himlarna. Ja, en ängel är helt enkelt just ”ett kött”, en man och en kvinna förenade i sitt inre. De kompletterar varandra och skapar därmed något som är större än dem själva. Det gäller i himlen, men det gäller på jorden också.

Barnalstring är en självklar del av äktenskapet, som kallas för himlens fröbädd. Varje människa som föds är ämnad för himlen, alltså att bli en ängel.

Sexualiteten är en självklar del av äktenskapet, inte bara för barnalstringens skull utan också för att den för makarna närmre varandra. Den inre kärlekens band uttrycker sig i yttre ömhetsbevis.

Kyskhet är inte att avstå från den fysiska kärleken. Kyskhet är att hålla sig till den man är gift med och att avstå från äktenskapsbrott. Att leva så stärker det inre bandet, och de fysiska uttrycken fylls av en allt större och större intimitet, trygghet och glädje.

Att begå äktenskapsbrott är emot de tio budorden.