Om Gud, Herren Jesus Kristus

100px_illustration_015

Gud skapade allting ”i begynnelsen”. Han gav sig till känna för oss som Jesus Kristus. Han är närvarande bland oss i kärlek och sanning samt sörjer för vår utveckling. Han är källan till allt gott i våra liv. När Hans godhet medverkar i våra liv kan vi känna en ny och djupare dimension i allt vi gör.


Den Gud som ger oss livet är en Gud som vill bli känd. Vi tror att han har väglett dem som skrev och samlade Hans Ord under varje tidsålder så att den heliga Skrift bär bud om Herren och Hans vilja som ingen annan bok. ”Bokstaven” verkar ibland föråldrad men budskapet är tidlöst. Hans kärlek och förnyande kraft är närvarande i Ordet och når dem som söker Honom i dess sidor.

Meningen i ”Lagen och profeterna” är sammanfattad i de två stora budorden: ”Du skall älska Herren din Gud… och din nästa såsom dig själv” (Matt.22:37-40). När vi vänder oss till Herren ger Han oss kraft och insikt att älska Honom och vår nästa. Han visar oss attityder och beteenden hos oss själva som står i vägen och ger oss kraft att stå emot dem och förbättra våra liv. Vi upptäcker Hans kärlek till oss när vi eftersträvar att följa Hans bud. Den kärleken ger oss glädje och frid och fullbordar det som vi av egen kraft inte kan åstadkomma.