Om kyrkan

Om kyrkan

Kyrkan i vidaste bemärkelse består av alla människor som lever ett liv i överensstämmelse med sin uppfattning av Gud när det sker i osjälvisk kärlek till medmänniskorna. Denna kärlek är Guds kärlek. Den kallar och samlar människor till en allmännelig kyrka.


Detta utesluter inte behovet av särskilda kyrkor med skilda lärosystem eller sätt att tjäna Gud. Kyrkorna finns till för att människor med olika traditioner ska kunna utveckla kunskapen om Gud och om hur man skall älska och tjäna Honom och sin nästa.
Dock finns det mer eller mindre åskådliga sätt att komma till klarhet om Gud. Om du fick se en man arbeta med olämpliga verktyg och det stod i din makt att förse honom med bättre, skulle du då inte ge honom dem förutsatt att han var villig att ta emot dem?