Om livet efter döden

Om livet efter döden

Avsikten med tillvaron här är att förbereda oss för det eviga livet. Döden är livets port. Den värld vi lever i nu är en värld av växande medvetenhet och karaktärsutveckling.


Guds mål, som är förverkligat i himlen, är att samla alla människor till Sin närhet, att samla människorna i harmonien omkring sig så att de kan få del i Hans liv. Han kan göra detta bara om vi själva samtycker. Meningen med livet här är att frivilligt välja ett liv i harmoni med Herren.
Vi kan faktiskt börja uppleva en himmelsk glädje i det här livet när vi lever för andra. Men när vi lämnar denna världs begränsningar bakom oss, och börjar ett liv i den andliga världen får vi möjlighet att erfara obeskrivlig frid och glädje och allt detta upplever vi i ett änglasamhälle som liknar denna jorden men där alla lever för att ge glädje åt varandra.