Om pånyttfödelsen

Om äktenskapet

Tro och frälsning kommer inte i en handvändning. Dock kan vi uppleva viktiga vändpunkter och milstolpar. Vår tro växer och mognar efterhand som vi lär och kommer in i nya stadier av vårt liv.


Vår förmåga, både den känslomässiga och den intellektuella, att se och låta oss påverkas av Herren ökar efterhand som vi tillägnar oss vissa grundläggande begrepp och vinner livserfarenheter. Nya Kyrkan ger en ingående steg-för-steg-förståelse av den andliga pånyttfödelseprocessen.

Vi kan höja oss över våra fysiska begränsningar och begär, över stundens skenbara behov. Vi kan tänka rationellt, vi kan se och påverkas av idéer – idéer som är tidlösa och eviga. Vi kan lära oss nya saker varje dag. Vi kan förändras av dessa idéer och ledas till ett bättre liv. Vi kan göra allt detta därför att vi är andliga individer med egen fri vilja.